Công ty cổ phần Việt Mỹ

Công ty cổ phần Việt Mỹ

Nấm rơm (nguyên quả)

Đóng gói /ctns :          Số lượng / 20'FCL :

1. 425g x 24 hộp            1. 1600 ctns
2. 850g x 24 hộp            2. 850 ctns
3. 2840g x 6 hộp            3. 1000 ctns
4. 184g x 24 hộp            4. 3300 ctns
5. 284g x 24 hộp            5. 2200 ctns

Nấm rơm (cắt lát)      

Đóng gói /ctns :          Số lượng / 20'FCL :

1. 425g x 24 hộp            1. 1600 ctns 
2. 2840g x 6 hộp            2. 1000 ctns

Nấm rơm (tách vỏ)

Đóng gói /ctns :          Số lượng / 20'FCL :

1. 425g x 24 hộp            1. 1600 ctns 
2. 2840g x 6 hộp            2. 1000 ctns

Một số hình ảnh

Thông tin

. Lô số 23 KCN Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

. Điện thoại: 067. 222 5700

. Fax: 067. 364 9405

. Email: vietmy@vietmymushrooms.com

. Website: www.vietmymushrooms.com