Qui mô công trình 38 Trương quốc Dung

Qui mô công trình 38 Trương quốc Dung

-  Hệ số sử dụng: 5,4

-  Mật độ xây dựng: 61,4 %

-  Tầng cao xây dựng: 8 tầng

 

 

Một số hình ảnh

Thông tin

38 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận