Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

+ Xuất khẩu nấm rơm

Nấm rơm muối đóng hộp và trái cây đóng hộp

Thị trường: Mỹ

 

+ Nhân hạt điều xuất nhập khẩu

Hạt điều nhân

Thị trường: Mỹ, Úc, Châu Âu

Một số hình ảnh

Thông tin