ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Sáng ngày 30/8/2016,Công ty CP Thương mại Phú Nhuận đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của đại hội.


Tới tham dự đại hội, có ông Đinh Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành và ông Nguyễn văn Điệp – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các ông bà Phó Tổng giám đốc, giám đốc các phòng, đơn vị cùng 105 đại biểu đại diện cho toàn thể công đoàn viên công ty.

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn cs được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội có 105 đại biểu được triệu tập tham dự, trong đó 46 đại biểu nữ. Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn cs, đ/c Bùi Thanh Tùng đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2016 và trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với sự nhất trí cao độ của các công đoàn viên tại đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết phúc phiên bầu cử, có 07 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn cở sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại diện công đoàn cấp trên, ông Đinh Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành cũng có bài phát biểu tại hội nghị. Nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn CS trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, bảy tỏ sự tin tưởng, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các công đoàn 

Ngày đăng: 30/08/2016