TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 3/ 2016

Thực hiện NĐ 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của chính phủ qui định chi tiết khoản 3 điều 63 của bộ luật Lao động về thực hiện Qui chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc


Ngày 16/11/2016 tại Cty Cổ phần thương mại Phú Nhuận Ban Tổng giám đốc công ty đã tiến hành tổ chức, đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và Tổ đối thoại định kỳ đại diện Người lao động công ty CP Thương mại Phú Nhuận lần3/ 2016.

Tham dự buổi đối thoại có  sự hiện diện :

  Đại diện Người sử dụng lao động

+ Ông Nguyễn Văn Điệp         –  Tổng giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung  – Phó tống giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Thu Vân       – Giám đốc nhân sự

+ Ông Đoàn Ngọc Hoa            – Phó Giám đốc nhân sự

 

Đại diện tổ đối thoại:

+ Ông Nguyễn Văn Tài                   – Tổ đối thoại Văn phòng Công ty 

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm          – Tổ đối thoại Phú Nhuận Plaza 

+ Ông Ngô Xuân Ngự                     – Tổ đối thoại Nhà hàng TCHN Phú Nhuận

+ Bà Nguyễn Thị Yến Tuyết           – Tổ đối thoại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ 

 

Đại diện BCH CĐCS:

+ Ông Bùi Thanh Tùng       - Chủ Tịch Công Đoàn

Thư ký ghi biên bản : Bà Nguyễn Đoan Trang

 

Buổi đối thoại đã trao đổi thẳng thắn và dân chủ,  với sự hợp tác của hai  bên buổi họp  đã giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của Người lao động đối với Người sử dụng lao động, cũng như thể hiện tinh thần quyết tâm nỗ lực của Người lao động trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty 2016 theo yêu cầu của Người sử dụng lao động.

 

Biên bản đối thoại định kỳ lần 3/2016 (tải về)

Ngày đăng: 18/11/2016