ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2017

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 30/03/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) năm 2017 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 30  tháng 3 năm 2017 tại Tầng 4 Toà nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 60 cổ đông đại diện sở hữu 7.473.382 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 83%, trên 9.000.000 cổ phần được biểu quyết

   Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết một số vấn đề :

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xin vui lòng xem bên mục Quan hệ cổ đông)

 

Một số hình ảnh Đại hội:

Ngày đăng: 31/03/2017