Đại hội Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội Đoàn cơ cở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2017 - 2019 với 27 đoàn viên tham dự, được tiến hành vào 8h00 ngày 27/3/2017, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ.


Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2019; các ý kiến tham luận của đoàn viên và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ cở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 07 đồng chí.  Bầu đồng chí Nguyễn Thị Diễm My giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ cở nhiệm kỳ 2017 – 2019. Bầu 08 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Tổng Công ty Bến Thành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày đăng: 27/03/2017