ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 3/2017

Ngày 09/11/2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận,  Ban Tổng giám đốc công ty đã tiến hành tổ chức, đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và Tổ đối thoại định kỳ đại diện Người lao động Công ty CP Thương mại Phú Nhuận lần 3/ 2017.


Tham dự buổi đối thoại có  sự hiện diện :

  Đại diện Người sử dụng lao động

+ Ông Nguyễn Văn Điệp         –  Tổng giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung  – Phó tống giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Thu Vân       – Giám đốc nhân sự

+ Ông Đoàn Ngọc Hoa            – Phó Giám đốc nhân sự

 

Đại diện người lao động:

+ Ông Nguyễn Văn Tài                   – Đ/d Văn phòng Công ty 

+ Bà Nguyễn Thị Yến Tuyết           – Đ/d nhà hàng TC HN Phú Nhuận Plaza 

+ Ông Ngô Xuân Ngự                     – Đ/d Nhà hàng TC HN Phú Nhuận

+ Bà Nguyễn Trúc Đào                   – Đ/d Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ 

 

Đại diện BCH CĐCS:

+ Ông Bùi Thanh Tùng       - Chủ Tịch Công Đoàn

Thư ký ghi biên bản : Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Buổi đối thoại đã báo cáo tình hình kinh doanh của công ty; điều kiện làm việc; yêu cầu của người lao động... trao đổi dân chủ, thể hiện tinh thần quyết tâm nỗ lực của Người lao động trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Người sử dụng lao động.

 

Biên bản đối thoại định kỳ lần 3/2017 (tải về)

Ngày đăng: 10/11/2017