Hội diễn văn nghệ Công nhân lao động

PNCo tham gia Hội diễn văn nghệ công nhân lao động 

 " Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Bến Thành ( 26/12/1997 - 26/12/2017) "

 


 

                                                                 PNCo Đoạt giải nhất "Đơn ca nữ" 

 

                                                                  PNCo Đoạt giải ba "Tam ca" 

 

                                                               PNCo Đoạt giải Khuyến khich "Tốp ca" 

 

                                      Ông Nguyễn Văn Tài nhận giải thưởng bài hát tự biên

Ngày đăng: 24/11/2017