ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) năm 2019 được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 23  tháng 5 năm 2019 tại Tầng 4 Toà nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 39 cổ đông đại diện sở hữu 8.517.531 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 94,64% cổ phần được biểu quyết  (9.000.000 cổ phần)

   Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết một số vấn đề :

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xin vui lòng xem bên mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 24/05/2019