ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) năm 2020 được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 29  tháng 6 năm 2020 tại Nhà hàng tiệc cưới  Hội nghị Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 31 cổ đông đại diện sở hữu 8.731.299 cổ phần tham dự được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,01% cổ phần được biểu quyết  (9.000.000 cổ phần)

   Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết một số vấn đề :

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xin vui lòng xem bên  mục Quan hệ cổ đông)

Ngày đăng: 29/06/2020