Hội nghị Đại biểu người Lao động năm 2021

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 đã tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại văn phòng Công ty.


Tham dự Hội nghị có sự hiện diện Công đoàn Tổng công ty Bến Thành, đại diện phòng Lao động quận Phú Nhuận, lãnh đạo Công ty và gần 100 CB. NLĐ là đại diện của các phòng ban và các đơn vị của Công ty. Ông Trần Xuân Ánh Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc công ty và ông Thái Minh Sang Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

ông Thái Minh Sang đại diện Tập thể người lao động đã báo cáo tổng hợp nội dung đóng góp ý kiến của người lao động, các thông báo về các quy chế tại Hội nghị  

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Thỏa ước lao động tập thể, Nghị quyết Hội nghị người lao động 2021.

Ngày đăng: 23/04/2021