Đi bộ gây qũy xã hội quận Phú Nhuận năm 2022

Đồng hành đi bộ gây qũy xã hội quận Phú Nhuận  năm 2022


sáng 27/11/2022 tập thể cán bộ người lao động Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã hỗ trợ và tham gia cuộc đi bộ gây qũy xã hội quận Phú Nhuận  năm 2022 "Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn"

Ngày đăng: 28/11/2022