ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) năm 2024 được tổ chức vào lúc 15 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ, Số 123 Hồng Hà, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 17 cổ đông đại diện sở hữu 8.778.077 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,53% cổ phần được biểu quyết. 

- Đại hội đã thảo luận và thông qua biểu quyết một số vấn đề:

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xin vui lòng xem bên mục Quan hệ cổ đông)

 

 Các hình ảnh tại Đại hội:

 

Ngày đăng: 11/07/2024