Giới Thiệu

Công ty CP Thương mại Phú Nhuận, tên viết tắt “PNCo” là Công ty cổ phần hoạt động trong 03 lĩnh vực chính:   -  Thương mại xuất nhập khẩu -  Dịch vụ:  dịch vụ nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới; các dịch vụ phục vụ cho đời sống người dân; dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở kinh doanh,… -  Đầu tư: tham gia góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận và liên......Xem tiếp


Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNG) năm...... (01/12/2022)