HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024


Hội nghị đại biểu Người lao động là hoạt động thường niên của Công ty nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lắng nghe, giải quyết và trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện tốt nhất. 

                                                                                                                        

Ngày 27/03/2024, Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Lê Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành.Về phía Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận có ông Lê Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đại diện người sử dụng lao động và bà Nguyễn Thị Diễm My – Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện người lao động; cùng các Trưởng/ Phó các phòng ban, Ban Giám đốc các Chi nhánh, Ban Chấp hành hai đoàn thể và đại diện người lao động toàn Công ty

                                                                                                                              

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và Báo cáo việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty trong năm 2023

                                                                                                                               

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Lê Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đánh giá cao nỗ lực và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023 của tập thể Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục tuyên truyền, động viên và giáo dục Người lao động nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2024. 

                                                                                                                        

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp với sự thống nhất cao của tập thể người lao động trong Công ty thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày càng phát triển. 

 

Ngày đăng: 11/07/2024