Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu - dịch vụ - đầu tư, liên doanh liên kết. Xây dựng PNCo là doanh nghiệp mạnh, vững chắc trên thị trường Việt Nam; hướng tới phát triển ra thị trường ngoài nước. Linh hoạt trong các giải pháp để đạt được mục tiêu hiệu quả, bền vững.

 

SỨ MỆNH

Phát triển doanh nghiệp cùng với phát triển con người, có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

. Với cổ đông và đối tác: Người đồng hành tốt nhất của các đối tác và cổ đông, gia tăng các giá trị đầu tư, đem lại lợi ích xứng đáng và bền vững cho các bên tham gia.

. Với nhân viên: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, cơ hội phát triển nghể nghiệp, thu nhập tương xứng và công bằng cho tất cả nhân viên.

. Với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của xã hội. Thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân với cộng đồng và sự tự hào dân tộc.