Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 30/03/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) năm 2016 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 30  tháng 3 năm 2016 tại Tầng 4 Toà nhà Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.


- Đại hội gồm có 62 cổ đông đại diện sở hữu 8.009.743 cổ phần tham dự, đạt tỷ lệ 89% cổ phần được biểu quyết  (9.000.000 cổ phần)

   Đại hội đã thảo luận, góp ý và thông qua biểu quyết một số vấn đề :

(chi tiết kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xin vui lòng xem bên mục Quan hệ cổ đông)

Một số hình ảnh Đại hội:

Ngày đăng: 31/03/2016